poniedziałek, 12 lipca 2010


Mapa Kalisza
A - Dworzec PKS, PKP
B - Zawodzie

 


Trasa Kalisz - Gołuchów

wtorek, 6 lipca 2010

Lista uczestników Pleneru

01. Rytis  Konstantynavisius    (Litwa)
02. Ramune  Pranckevciute      (Litwa)
03. Laura  Mileviciute              (Litwa)
04. Monika Marks-Witkowska    (Polska)
05. Krystyna Jarczewska         (Polska)
06. Dariusz Osiński                 (Polska)
07. Marta Kowalska-Wasilczyk  (Polska)
08. Maria Podskarbi-Hebisz       (Polska)
09. Danuta Tomaszewska        (Polska)
10. Katarzyna Fiołek-Szymala   (Polska)
11. Włodzimierz Ćwir               (Polska (komisarz pleneru)
      Adam  Paszyn                     (student UAM Kalisz)                  

piątek, 28 maja 2010

Projekt
I Międzynarodowego Pleneru Ceramicznego
Zawodzie 2010.

Temat : Mistycyzm - Magia Przyrody
- Forma przestrzenna w ceramice - inspiracja kulturą i sztuką
wczesnośredniowieczną europejską oraz słowiańską
Program jest integralną częścią programu obchodów 1850 lecia
Lokacji Miasta Kalisza pod nazwą „ 18,5”
Termin: 15 -25 lipca 2010 r.
Ilość osób : 10 do 12 – Grupa profesjonalistów Polskich i z innych krajów czynnie działających i tworzących, lub też czynnie zajmujących się edukacją artystyczną na wszystkich poziomach.
Miejsce akcji: Rezerwat Archeologiczny na Zawodziu w Kaliszu
ul .Bolesława Pobożnego 101, 62 – 800 Kalisz
Organizatorzy:
Art. Plast. Włodzimierz Ćwir - komisarz, autor pleneru, Z.S.P.Nr 2 Liceum Plastyczne – ZAPCIR
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – Dyr. Jerzy Aleksander Splitt
Rezerwat Archeologiczny na Zawodziu w Kaliszu – mgr Marcin Magdziński
Stowarzyszenie Żywej Archeologii – Robert Kotschmarov.
Ośrodek Kultury Leśnej –Gołuchów - Dyr. Benedykt Roźmiarek

---------------------------------------------
Patronat :
Prezydent Miasta Kalisza
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Związek Artystów Pedagogów Ceramiki i Rzeźby
Związek Ceramików Polskich

Cele i założenia merytoryczne pleneru

---------------------------------------------
Plener stanowi integralny element imprez kulturalno – oświatowo – rozrywkowych realizowanych
w tym okresie w Rezerwacie Archeologicznym na Zawodziu .
Ma charakter pokazowo edukacyjny. Poprzez swoją otwartość jest komunikatywny i integrujący
z otoczeniem.
Ma także charakter bezpośredniej wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy uczestnikami
i widzami, jest twórczym dialogiem kultur różnych narodów reprezentowanych przez artystów.
PLENER JEST IMPREZĄ MIĘDZYNARODOWĄ I CYKLICZNĄ – COROCZNĄ.
PLENER, JEGO TEMATYKA, BĘDZIE ZAWSZE ZWIĄZANA Z HISTORIĄ GRODU NAD PROSNĄ , JEGO KULTURĄ I SZTUKĄ NA PRZESTRZENI DZIEJÓW, ORAZ ZWIĄZKAMI Z INNYMI KULTURAMI EUROPEJSKIMI I ŚWIATA, Z KTÓRYMI MIAŁA KONTAKT.
Plener będzie dokumentowany multimedialnie w celu prowadzenia analiz doświadczalnych
i badawczych, oraz wydawania, i opracowywania , katalogów, publikacji i wystaw .
Plener poprzez swój międzynarodowy charakter, będzie doskonałą wizytówką i reklamą Kalisza oraz kultury, i sztuki polskiej na terenie kraju, a także poza jego granicami.
Plener ma charakter edukacji artystycznej dla młodzieży, uczniów liceum plastycznego oraz studentów UAM Kalisz, twórców i pracowników placówek kulturotwórczych oraz mieszkańców Kalisza , regionu, i kraju.
Plener jak i cały program ma charakter warsztatowy, otwarty dla ludzi sprawnych, i niepełnosprawnych.
-------------------------------------------
Zorganizowanie i prowadzenie seminarium - na temat technik i technologii wytwarzania ceramiki wczesnosłowiańskiej w oparciu o publikacje i opracowania Nadwiślańskiego Instytutu Archeologii Doświadczalnej
Art. Plastyk Marta Wasilczyk Kowalska – Nadwiślański Instytut Archeologii Doświadczalnej
Art. Plastyk Dariusz Osiński – Prezes Związku Ceramików Polskich –
Art. Plastyk Włodzimierz Ćwir - Związek Artystów Pedagogów Ceramiki i Rzeźby
Seminarium będzie miało charakter pokazowo warsztatowy połączony z teorią ( prelekcja, wykład)
Dla uczestników seminarium, będą wydawane zaświadczenia do celów dokumentacji potrzebnej do awansu zawodowego.
------------------------------------------
Proponowane jest zorganizowanie wspólnie dodatkowych działań artystycznych w postaci
- Warsztatów Filmowo Fotograficznych –Zawodzie 2010, których inspiracją byłoby Zawodzie, działania plenerowe i inne które się tam odbywają.
Organizatorami i uczestnikami byłyby grupy oraz artyści indywidualni czynnie zajmujący się fotografią, i filmem z Kalisza, i regionu.
Efektem końcowym wspólnych działań będzie:
Organizacja wystawy poplenerowej- w miejscu realizacji Rezerwat Archeologiczny na Zawodziu,w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i na terenie kraju i poza jego granicami.
Opracowanie i wydanie katalogu – forma drukowana + CD
Nakręcenie filmu dokumentalnego dla celów artystycznych i naukowo – dydaktycznych.
------------------------------------------
Patronat medialny:
Prasa lokalna i wojewódzka
Radio lokalne i regionalne
TVP Poznań. Teletop Kalisz
Multimedia–Kalisz
------------------------------------------
Wyżywienie: Każdy uczestnik pleneru żywi się sam w/g własnego uznania
Noclegi: Ośrodek Kultury Leśnej - Gołuchów

Koszt noclegu pokrywa organizator OKL Gołuchów